Bedrijf

Opgericht in 1985 had de onderneming tot doel het bouwen en verbouwen van woningen.

Beide zaakvoerders Germain en Philip Cornelis, vader en zoon, werkten 1 jaar samen zonder personeel. In 1986 werd de eerste arbeider in dienst genomen. Doorheen de jaren kende de onderneming een langzame maar gestage groei en werden de doelstellingen aangepast.

Wanneer u kiest voor originaliteit en hoogstaande bouw,
dan kiest u voor bouwwerken Cornelis.

Geleidelijk aan ging de firma zich ook engageren voor grotere bouwprojecten zoals kantoren en appartementen. Zo werd de onderneming ook in 1994 erkend door het Ministerie van Openbare Werken zodat ze vanaf dan ook kon meedingen in openbare aanbestedingen. Vanaf dan bouwde de onderming ook gebouwen voor openbare besturen: onderwijs, culturele centra, gebouwen voor O.C.M.W., bibliotheek, enz…

Wetende dat men gegroeid was in de particuliere woningbouw is de firma deze sector steeds trouw gebleven en is zij tot op de dag van vandaag nog steeds actief in nieuwbouwwoningen, verbouwingen, en zelfs kleinere herstellingen.